Smluvní podmínky

Provozovatel:

Elyn Beauty s.r.o.
Korunní 14
120 00 Praha 2
IČ: 066 378 25
Spisová značka: C 285908 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 715089002/5500 RB

Provozovna:

EPILL BODY

Korunní 14, Praha 2 120 00

 

Ceník manipulačních poplatků

 

Česká pošta

 

dle nastavení v e-shopu - ČR: 149 Kč

                                      - mimo EU: 950 Kč

 

DPD

 

dle nastavení v e-shopu - ČR: 87 Kč

                                      - EU: 250 Kč

 

 

  • Při platbě na dobírku nebo platební kartou, Vám zboží odesíláme ihned.

  • V případě převodu z účtu Vám bude zboží zasláno až po uhrazení příslušné částky.

  • Při objednávce nad 2500 kč doprava zdarma.

  • Při nákupu nad 7 000 Kč můžeme žádat platbu převodem z účtu nebo osobni odběr.

Při platbě bankovním převodem uvádějte variabilní symbol (číslo objednávky), přes který dochází k párování plateb s objednávkou.

 

Ochrana osobních údajů

 

Přístup na stránky www.cukrova-pasta.eu může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje prohlašuje provozovatel za důvěrné a budou provozovatelem využity výhradně v rámci zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Storno objednávky

 Zákazník může objednávku stornovat kliknutím na odkaz v emailu potvrzujícím přijetí objednávky, telefonicky nebo emailem.
Prodejce si dále vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečné vůli zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

 

Reklamační řád

 

Součástí doručené objednávky je daňový doklad – faktura, která slouží také jako záruční list.

Informace o závadách jakosti směřujte na epill-body@email.cz 

Reklamace je možné uplatňovat na adrese:


EPILL-BODY

Korunní 14
120 00 Praha 2
e-mail: epill-body@email.cz

tel.: 774 964 095

Informace

Prodávající je při prodeji výrobku povinen spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnout takové informace, aby se kupující mohl dostatečně seznámit zejména s jeho parametry, cenou, se způsobem jeho dopravy a s úhradou a lhůtou dodání. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Upozorňujeme, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na epill-body@email.cz nebo na adresu EPILL BODY
Korunní 14, 120 00 Praha 2 . Kupující vždy uvádí číslo objednávky.

Pokud chcete zboží vrátit, je třeba dodržet následující postup:

  • Chcete-li vrátit celou zásilku, která je úplná a nepoškozená, můžete tak učinit bez udání důvodu do 14 dnů po obdržení Vašeho nákupu. Zboží vraťte i s fakturou, která bude stornována.

  • Část zásilky, kterou jste si objednali omylem, lze vrátit taktéž do 14 dnů na adresu odesilatele. Zaplaťte prosím celou fakturovanou částku a peníze za vrácené zboží Vám budou poslány obratem po vyřízení reklamace, nejpozději však do 14 dnů.

  • Část nebo celou zásilku poškozenou dopravou. Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí. Doporučujeme vždy si zásilku prohlédnout před dopravcem a v případě poškození obalu zásilky ihned s dopravcem sepište protokol o poškození a zásilku nepřebírejte.

  • Pokud spotřebitel u dodaného výrobku poruší originální obal, není možné takové zboží dodavateli vrátit - dodavatel z hygienických a bezpečnostních důvodů na zboží s porušeným originálním obalem pohlíží jako na zboží dále nepoužitelné.

POZOR: Dbejte prosím na to, abyste zboží zasílali v pevném obalu, nejlépe v krabičce. Nedojde tak k porušení originálního obalu produktu.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na zřetel rozpor s kupní smlouvou zjištěný během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel kupující zjistit již při jejím převzetí. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.